فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

مقاله بررسی نقش ورزش هاي روزمره بر سلامت انسان

مقاله بررسي نقش ورزش هاي روزمره بر سلامت انسان در 60 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی نقش مربي براي بازيكنان

مقاله بررسي نقش مربي براي بازيكنان در 8 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله كندرومالايي و نقش تغذيه و ورزش در درمان آن

مقاله كندرومالايي و نقش تغذيه و ورزش در درمان آن در 21 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی ايمونولوژي و ورزش

مقاله بررسي ايمونولوژي و ورزش در 128 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي و مقايسه تاثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه

مقاله بررسي و مقايسه تاثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه در 32 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي جامع ورزش يوگا

مقاله بررسي جامع ورزش يوگا در 44 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی رژيم غذايي مكمل كرداتين و سازگار عضلاني با مقاومت اضافه بار

مقاله بررسي رژيم غذايي مكمل كرداتين و سازگار عضلاني با مقاومت اضافه بار در 14 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله چاقي و اضافه وزن و بررسي رابطه بين درصد چربي بدن با ميزان فعاليت بدن

مقاله چاقي و اضافه وزن و بررسي رابطه بين درصد چربي بدن با ميزان فعاليت بدن در 20 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اموزش حرکات اصلاحی زانوی پرانتزی

اموزش حرکات اصلاحی زانوی پرانتزی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی